Joomla Template by Create a Website

Bentonit

bentonit degerleri

 

 Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül ,tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden (başlıca Montmorillonit) oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

 

Bilimsel olarak yumuşak, plastik, poroz, açık renkli özellikte ana mineral olarak smeklit grubu minerallerden oluşan içinde kolloidal silis bulunan ve camsal magmatik kayaçların, genellikle volkanik kül ve küflerin kimyasal ayrışmasına baglı olarak devitrifikasyonu sonucu oluşmuştur.Türkiyede bentonit oluşumları Biga yarımadası, Gelibolu yarımadası, Eskişehir ve Ankara, Çankırı, Ordu, Trabzon, Elazığ, Malatya bölgelerinde bulunmaktadır.

Bir kil çeşidi olan maden birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

·Döküm kumu ve paletleme,

·Kağıt sanayii,

·Sondajlarda,

·Lastik sanayii,

·Gıda sanayii,

·a) Berraklaştırma işleminde (Şarap, Meyva suyu, Bira)

·b) Ağartma işleminde (Yağ sektöründe)

·Gübre sanayii,

·Boya Sanayi,

·Seramik Sanayi,

·Kedi kumu,

·İlaç Sanayi.

Bentonit, bir diğer adıyla alüminyum silikat, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

 

Türkiye'de maden oluşumları Biga Yarımadası, Gelibolu Yarımadası, Eskişehir ve Ankara, Çankırı, Ordu, Trabzon, Elazığ, Malatya bölgelerinde bulunmaktadır.

 

Madenin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden çok farklıdır ve değişik türleri bulunmaktadır. Kimyasal özelliklerine göre başlıca iki gruba ayrılır:

 

Sodyum Bentoniti: Genelde ağırlıklı olarak sondaj bentoniti ve döküm bentoniti şeklinde işlenir ve kullanılır.

 

Kalsiyum Bentoniti: Özellikle ağartma toprağı olarak işlenir ve kullanılır.

 


Kalsiyum bentoniti su ile temasta kendi hacminin 2-3 katı kadar şişer ancak bu oran sodyum bentonitinde 8 - 10 kata kadar ulaşabilmektedir. Rengi beyaz, gri, sarı, pembe, yeşil, olabilir.

 

Maden oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olup, bu durum bentonitin kullanım amacına uygun olarak bazı teknolojik işlemlere tabi tutulmasından kaynaklanmaktadır. Yeryüzünde kaliteli doğal maden yataklarının giderek azalması, son zamanlarda düşük kaliteli madenlerin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

 

 Kullanım Alanları

 

Bir kil çeşidi olan maden birçok sanayi dalında kullanılmaktadır. Bentonitler; gıda, seramik, kağıt, ilaç, farmasotik ve kozmetik endüstrilerinde, boya ve mürekkep, sabun, temizleyici ve parlatıcı bileşikler, lastik ve kauçuk üretimleri, radyoaktif atıkların arıtımı, tarım ve hayvancılıkta, su arıtımında, su tutma özelliğinden dolayı yangın söndürücülerde ve yapıştırıcılarda kullanım alanları bulmaktadır.

 

Kil ve topraklarda, bentonit varlığı malzemenin özelliklerini önemli ölçüde etkilediğinden gıda, tarım, yapı mühendisliği, seramik, arıtma ve daha birçok alanda bentonit yaygın olarak kullanılmaktadır. Suyun sertliğinin giderilmesinde, su geçirmez malzeme üretiminde, boya, emaye, ilaç ve kimya endüstrisinin çeşitli kollarında, çimento ve sıvalarda, yol, kanal ve baraj yapımında çeşitli tür ve kalitelerde bentonitler kullanılır. madenlerin eğer plastisiteleri az ise sondaj çamurlarında, dökümcülükte ve seramikte kullanılamazlar. Fakat bunlar aktif hale getirildiklerinde, madeni, sıvı ve katı yağların arıtılmasında kullanılabilmektedir.

 

Maden ayrıca kurşun kalem, renkli kalem, pastel boya, camcı macunu, macun tutkal yapımında dolgu veya ara madde olarak kullanılır.

 

Maden doğrudan temizleyici bir madde olup saf haliyle sabunun % 20-50’si kadar etkilidir. Bu bakımdan sabun veya diğer temizleyicilerin yapımında da geniş şekilde yararlanılır.

 

 Gıda Sanayinde Kullanımı

 Gıda sanayinde şarap, bira ve meyvesuyu durultma işlemlerinde kullanılır. Yağ sektöründe ise ağartıcı olarak kullanılır. Ayrıca hayvan yemine katkı olarak da kullanılmaktadır.

 

Özellikle şarap üretiminde sıklıkla kullanılan bentonit, şarabın kolaylıkla durultulmasını ve protein stabilizasyonunu sağlar. Şarapların bulanıklığına neden olan tanenler, proteinler, metal bileşikleri, renk maddeleri ve pektik maddelerin uzaklaştırılması gerekmektedir. Bulanıklığa neden olan bu maddeler bentonit, jelatin ve kiselsol gibi gıdaya uygun yardımcı maddeler ile şaraptan uzaklaştırılır. Durultma yapılırken bentonit şarap içerisinde şişer, bu arada yapısındaki Ca, Na, Mg iyonlarını şaraba verir. Ayrılan bu maddelerin yerine şarap içinde bulunan protein molekülleri yerleşir, bunun sonucu bentonit şişer ve tortu halinde dibe doğru çöker. Böylece şaraptan, bulanıklık yapan proteinler aktarmalar ile ayrılmış olur. Bentonit durultmasından sonra yapılacak separatör durultmasını berrak filtrasyon izlemelidir. Bunlar uygulanmazsa bir hafta beklenmelidir.

 

Madenimiz durultucu bir toprak olmakla beraber proteinler bakımından stabilizasyon sağlaması yönünden önemlidir. Diğer yararları ise ortamdaki demir ve bakırın bir kısmını absorbe eder, demir ve bakır kırılmalarına karşı şarabı korur. Oksidazlara karşı olumsuz etki yapar ve şarabı oksidasyondan korur. Bunun sonucu daha az sülfürdioksit  kullanılır. Başlangıçta bentonit durultması yapılmış şarap daha sakin bir fermantasyon geçirir; şarabın kalitesi artar, iyi buke oluşur.

 Maden şaraplarda renk maddelerini absorbe ettiğinden özellikle kırmızı şaraplarda renk açılması yaptığından kırmızı şaraplara önerilmez. Bazı yıllar, çok fazla tanenli maddeler içeren ve protein oranı yüksek olan kırmızı şaraplarda kural dışı olarak bentonit durultması yapılabilir. Küçük tat ve koku hataları absorbe edilir, hafif renk hataları giderilir. Kalsiyum bentonit ile, şaraplarda yüksek olan CO2 miktarı azaltılabilir. Ayrıca, bentonit şarapta histamin gibi biojen aminleride büyük ölçüde absorbe edebilmektedir. Maden durultması görmüş şaraplarda histaminden dolayı organizmada görülen bazı allerjik etkiler ve baş ağrısıda en aza inmektedir.

  Şaraplarda Kullanım Şekli ve Miktarı

 Madenin ticari sunum şekli; hafif kırmızımsı veya açık gri renkte ince granül veya toz halindedir. Madenin orta katmanındaki katyonlar ile pozitif yük taşıyan proteinler yer değiştirir. Böylece özellikle termolabil proteinler madene bağlanmış olarak uzaklaştırılabilmektedir. BMadenin etkinliği üzerinde sıcaklık ve pH rol oynamaktadır. Madenin etkinliği 20-60°C arasında yüksek düzeyde olmakla beraber en yüksek etkinliğini 35°C’de göstermektedir.

 Bentonit uygulamasında önce bir ön hazırlık gereklidir. Bu amaçla 1 kg madene 5-7 lt su eklenip, iyice karıştırılarak, süspanse edilir. 4-6 saat süreyle dinlenmeye bırakılıp, iyice şişmesi sağlanır. En doğrusu bir gün önceden ıslatılarak, yeterince şişmesi için zaman tanınmasıdır. Çünkü bentonit ancak tam şişirildikten sonra etkinlik kazanmaktadır. İyi kalitede bir bentonit çok iyi şişerek homojen ve iyi akışkanlık gösteren bir süspansiyon oluşturmaktadır. Ancak bentonit jel şeklinde bir kitle oluşturmuşsa, aşırı miktarda sodyum içermektedir ve ortamın sodyum içeriğini yükseltebilir.

 Şaraplara katılacak malzeme miktarı protein miktarına göre değişmekle birlikte, bentonit tipi de etkili olmaktadır. Şarapların asit miktarı da büyük etki yapar. Asidi düşük olan şaraplarda, fazla miktarda bentonit kullanılır. Ayrıca her zaman belli oranda bentonit, belli oranda protein çöktürmez. Proteince zengin şaraplarda, zayıf proteinli şaraplara oranla daha fazla protein çöktürür.

 Beyaz şaraplara önerilen malzeme miktarı 100 litreye 30-200 g gibidir. Görüldüğü gibi katılacak miktar farkı çok büyüktür. Bu nedenle, maden durultmada bir ön denemenin yapılması iyi olur. Fazla katılmakla bentonit, şarapta jelatin gibi sorun yaratmaz. Ancak, şişme özelliğinden dolayı, bünyesine aldığı şarabı geri vermemektedir. Bu durumda bir miktar şarap kayıp olmaktadır. Bunun için katılacak miktar bir ön deneme ile tespit edilmelidir.

Bentonit Nedir ?

Kalsiyum Bentonit konusunda kendini uzmanlaştırmış ve 20 yıla yakın süredir
Kalsiyum Bentoniti neredeyse hayatının her anında kullanan Perry A. Yazdığı
YAŞAYAN KİL – Doğanın Kendi Mucizevi Şifası Kalsiyum Bentonit Kili,
Kitabında şunlardan bahsetmekte,
Gezegenimizde mevcut olan tamamen doğal bir madde olduğunu ve bu maddenin
izi gerçekten şifa verdiğini ve tedavi verdiğini söylesem ne derdiniz?
Peki yine bu maddenin sadece bir değil birden çok tedavide kullanıldığını
ve size hiç bir yan etkisi olmadığını söylesem. Mesela bu maddenin vücudunuzdan
her türlü hastalığı, zararlı bakterileri, parasitleri, kimyasalları, toksinleri
hatta ve hatta virüsleri temizleyebildiğini söylesem. Çok imkansız görünüyor
değilmi? Muhtemelen böyle düşünmenizin sebebi, ilaç sektörünun bunun bize
imkansız olduğunu söylemesidir. Malesef, ilaç sanayi tarafından bizlere
empoze edilmek istenen budur, ve bizlerinde koskoca ilaç sanayinin bizlere
söylediğinin yanlış olamayacağına olan inancımızdır.
Peki hiç düşündünüz mü, ya bu büyük yalana koyun sürüsü gibi hep birlikte 
inandırılmışsak.
Sizlere çok iddialı bir şey söyleyeceğim,
Bahsedeceğim şeyi her gün sulandırılmış şekliyle yiyor yada içiyorum.
Yaralarım, çürüklerim yada kaşıntım olduğunda sulandırarak üzerlerine
sürüyorum. Duş alırken vücuduma, saçımı yıkarken şampuanımla birlikte
kullanıyorum. Kısacası hayatım her anında kullanıyorum. Kullandığım şeye
tüm kalbimle de inanıyorum.
Bu mucizenin adı KALSİYUM BENTONİT.

Nedir bu Doğal Kalsiyum Bentonit? Neden tedaviler yada sağlık kullanımında
mucizedir? Belki doktorlarınızdan, , bilim adamlarından, akademik araştırmacılardan,
çevremizdeki insanlardan, eşten, dosttan, çocuklarımızdan hatta beki de hayvanlardan
olmasa bile hayvan sahiplerinden duymuş olabilirsiniz.
Belki de duyacaksınız. Yeryüzünde Kalsiyum bentonit yapabildiklerini yapabilecek
başka bir madde daha yoktur. Aslında tarihimiz kil tedavileriyle ilgili
kayıtlarla doludur.
Bu maddeyi doğumunuzdan itibaren hayatınız süresince kullandığınızda
hayatınızın ne denli olumlu değişimlere uğrayacağını bilmiyorsunuz değil
mi? kanamasız, dikişsiz ve zehirli kimyasallar olmadan yaşlanırken aynı
zamanda güzel kalabilmenin mümkün olmadığına inanıyorsunuz değil mi?
Ya öyle olmadığını söylesem.
Öncelikli olarak Doğal Kalsiyum Bentonit bilindik yöntemlerle tedavi
etmez. Kalsiyum bentonit vücudun detokslanmasında ve positif iyonların
vücuttan atılmasında hızlandırıcı bir etkisi vardır. Sonrasında ise, vücudunuz
kendini iyileştirmesinde çok daha iyi bir ortam yaratır. Aynı zamanda,
bağışıklık sisteminizi daha dengeli bir hale getirir, vücut direncinizi
arttır ve güçlendirir.
İkinci olarak, vücudunuzda uyarıcı etki yapar ve kan dolaşımınızı arttırır.

Üçüncü olarak ta vücudunuzun PH seviyesini düzenler.
Tüm bunları yaparken, Doğal Kalsiyum Bentonit, zararsızdır ve saftır.
Bunların yanında Kalsiyum Bentonit yeryüzünde bulunan ve kullanım öncesi
hiç bir kimyasal süreçten geçmemiş bir maddedir.
Doğal Kalsiyum Bentonit, moleküler bütünlüğünü korur. Yani, parçalanmadan
ve vücut içinde sindirilmeden bütün bir şekilde vücudunuzdan geçerek küçük
bir süpürücü etki yapar. Bunu yaparken tüm positif iyonları emer ve vücut
dışına atar. Doğal Kalsiyum Bentonit vücuduna alındığında, sindirim borusundan
geçerken sindirilmez ve tüm pozitif iyonları emip vücut dışına atar.
Deri yüzeyine banyo kürü olarak uygulandığında bile deri gözeneklerinde
kalan ağır toksinleri çeker ve alır. Bundan sonra etkisini görebilmek
için cildinizi durulamanız yeterlidir. Son zamanlarda banyo kürleri, detokslamada
işlemi esnasındaki üstün etkisi ve performansı sebebiyle çok yaygın ve
kabul edilmiş bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
Perry A. tarafından yazılan Türkçesi YAŞAYAN KİL – Doğanın Kendi Mucizevi
Şifası: Kalsiyum Bentonit Kili olan LIVING CLAY - Nature's Own Miracle
Cure Calcium Bentonite Clay adlı kitabından çevrilmiştir.
Ayrıca atık depolama tesisleri için depolama tabanına uygulayacağınız doğal kil malzemenin geçirimsizliği 10üstü -9 m/sn sağlamak zorundadır. yarı geçirimli bir malzemeyi uygulayamazsınız. uygulamanın bir mantığı olmaz. bentonit esaslı yapay kil malzemeler ( geosentetik kil örtü) geçirimsizliği 10üsü -11 m/sn kadar düşüktür.

 

*  bentonit nedir

*  bentonit özellikleri

*  bentonit fiyatı

*  bentonit tedariki

*  bentonit üretimi

*  bentonit sevkiyatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gösterim: 29558