Joomla Template by Create a Website

Kömür

kömür

 

 

 

Pulvarize Kömür Tozu, en büyük tane iriliği 1,00 mm. altında olacak şekilde öğütülmüş taşkömürdür.


Firmamız üretim mamulü, döküm fabrikalarında, döküm parça yüzeyi kalitesini artırmada yanıcı maddeyi ayarlamak için kullanılır.

Döküm kumu katkı maddesi olarak kullanılan Pulvarize Kömür Tozu TSE'ne uygun olup, TS 5123 standardı kalitesinde tüketicilerin spesifik taleplerine göre kimyasal ve fiziksel analiz değerlerine uygun olarak üretilir.Üretim uygunluğu firmamız bünyesindeki laboratuarda titiz bir şekilde kontrol edilir. Pulvarize Kömür Tozu bileşiminin kimyasal ve fiziksel analizleri bu standarda uygun olarak yapılmaktadır. 

Pulverize Kömür Tozu, en büyük tane iriliği 1,00 mm. Altında olacak şekilde öğütülmüş taşkömürdür.

Firmamızın üretim mamulü döküm fabrikalarında, döküm parça yüzeyi kalitesini artırmada yanıcı maddeyi ayarlamak için kullanılır.

Döküm kumu katkı maddesi olarak kullanılan Pulverize Kömür Tozu TSE'ne uygun olup, TS 5123 standardıkalitesinde tüketicilerin spesitik taleplerine göre kimyasal ve fiziksel analiz değerlerine uygun olarak üretilir. Üretim uygunluğu firmamız bünyesindeki laboratuarda titiz bir şekilde kontrol edilir. Pulverize Kömür Tozu bileşiminin kimyasal ve fiziksel analizleri bu standarda uygun olarak yapılmaktadır.
(Pulverize Kömür Yakma)

Hemen hemen bütün termik santraller pulverize kömür kullanarak buhar üretimi için askıda yakma sistemine dayalı kazanlar kullanmaktadır . Sistemin prensibi, kömürün 74 mikron altına öğütülüp hava ile kazana taşınması ve sıcak zonda asılı halde yanmasıdır. Kazanın uygun dizaynı dolayısıyla kömür ka­rakteristiklerinden fazla etkilenmeyişi, yüksek ısı açığa çıkarma, tam yanma ve düşük duman emis­yonu özellikleri sistemin kullanımını cazip hale ge­tirmiştir.  Görüldüğü gibi pulverize kömür yak­ma üzerine dizayn edilmiş modern bir termik sant­ralde kömür kırma ve öğütme işlemleri sırasında kurutulur. 

 

 

 

Gösterim: 10613