Joomla Template by Create a Website

Madencilik

Kategori: Uncategorised Yayın tarihi: Çarşamba, 15 Ocak 2014 Yazar: Super User

Türkiye’de MADENLER

Yerkabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değer taşıyan mineral ve elementlere maden denir.

Ülke ekonomilerinin gelişiminde maden ve enerji kaynakları bakımından  zengin olmak önemli etkendir.

Çeşitli yer kabuğu hareketleri ve başkalaşma olayları sonucunda kayaçların yapısındaki minerallerin etkilenmesiyle cevher (filiz) adı verilen maden yatakları oluşur.

Madenlerin taş ve toprakla karışık halde ilk olarak çıkarıldığı duruma tuvönan cevher  adı verilir.

Kayaçların içindeki minerallerin bazıları eritilerek ayrıştırıldığında  çeşitli metalik madenler  (demir, bakır , krom, kurşun, pirit gibi) elde edilir.

Minerallerin doğrudan maden olarak kullanıldığı metalik olmayan madenler   ( mermer,  fosfat, kükürt,  oltutaşı, lüle taşı gibi) de vardır.

Türkiye maden yatakları, çeşitliliği fazla olan  bir ülkedir. Ancak maden yatakları küçük çaplı ve dağınık haldedir.Sebebi; aynı bölgelerde sıkça görülen tektonik olaylardır.

Bu durum ülkemizdeki madencilik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

BİR MADENİN İŞLETMEYE AÇILABİLMESİ İÇİN;

Kayaçların içindeki saf maden miktarı (tenör) yeterli olmalı.

Rezervi (miktarı) uzun yıllar çıkarılabilecek kadar olmalı.

Ulaşım olanakları gelişmiş olmalı,

Gerekli sermaye ve teknolojik imkan olmalı.

Sanayi tesisleri ve pazarlama yerlerine yakın olmalıdır.

 

BAŞLICA MADEN ÇEŞİTLERİMİZ

DEMİR

Ağır sanayinin en önemli hammaddesi olan demir, inşaat, makine ve araçların üretiminde kullanılır.

Türkiye demir rezervleri bakımından zengindir. En zengin demir yataklarımız, Divriği ve Kangal (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya), Havran (Balıkesir), Torbalı (İzmir) ve Simav (Kütahya)çevresinde bulunmaktadır.

Ayrıca Kayseri, Niğde ve Adana illerinin Orta Toroslarda ki Aladağ’lara yakın kesimleri, K.Maraş, Hatay, Çamdağı ( Adapazarı) demir yatakları da önemlidir.

Çıkarılan demir cevheri  Ereğli (Zonguldak), Karabük, İskenderun, Kırıkkale, Sivas ve İzmir’deki demir-çelik fabrikalarında işlenir.

2005 yılı verilerine göre 6,4 milyon ton demir üretimi yapılmasına karşılık, bu üretim fabrikaların ihtiyacını karşılayamamıştır. Bu sebeple aradaki açık dış alımla karşılanır.

Ereğli ve Karabük  demir-çelik fabrikalarının kuruluş yerlerinin belirlenmesinde bu yörelerde çıkarılan taşkömürü etkili olmuştur.

İskenderun demir-çelik fabrikası için gerekli enerji kaynağı gemilerle G.Afrika Cumhuriyeti’nden gelmektedir. Liman şehri olduğundan ulaşım kolay ve ucuz.

 

 Bentonit Türkiye'de mağmatik kayalar, volkanik ara katkılı çökel ve salt çökel birimlerin içinde bulunur. Mercek, cep, kütle, ara seviyeler ve kırıklar boyunca düzensiz şekillerde yataklanmalar gösterir.

 
Bentonit Türkiye'de ham, öğütülmüş yığın ve torbalanmış halde piyasa'ya sunulmaktadır. Başlıca sondaj, peletleme, ilaç, dolgu, döküm ve yağ ağartma cinsi, bentonit çeşitleri olarak ülkemizde tanınmaktadır.

 

 

YERİ REZERVİ (TON) KALİTE/TENÖR
Ankara-Kalecik-Hançılı
Ankara-Keskin-Beşler
Artvin-Derinköy
Çankırı-Çerkeş-Bayındır
Çankırı-Eldivan-Küçük Hacıbey Köyü
Çankırı-Eldivan-Büyük Hacıbey Köyü
Çankırı-Ilgaz-Kızılibrik
Çankırı-Eskipazar-Başpınar
Çorum-Sungurlu-Mecitözü
Edirne-Enez
Giresun-Tirebolu
İstanbul-Şile-Kızılcaköy-Çamaşırdere
Konya-Sağlık
Konya-Sille
Ordu-Fatsa-ünye
Tokat-reşadiye-Akdoğmuş-Kaşpınar
Trabzon-Araklı-Arsin-Yolüstü
Toplam Bentonit Rezervi (R)
Potansiyel Rezerv (T)
Kaynak
 
TOPLAM Bentonit
19 000 000 (1+2)
240 000 (1+2)
800 000 (k)
43 000 (1+2)
300 000 (1+2)
100 000 (1+2)
200 000 (1+2)
800 000 (T)
400 000 (1+2)
50 000 000 (1+2)
4 000 000 (1+2)
180 000 (3)
2 400 000 (1+2)
24 000 (1+2)
2 564 000 (3)
200 000 000 (k)
60 000 (2)
79 000 000
800 000
200 000 000
 
280 800 000 ton
iyi
iyi
-
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
kötü
 
 
 
 
 
iyi

 

 

 

Gösterim: 10092